یکشنبه 14 مهر
13:34 165
نمایش طنز تلویزیونی
13:34 165
گفت‌وگو با داوران محترم مسابقه‌ی گئجه‌لر
13:34 165
بازدید از کارخانه‌ی کفش
13:34 165
گفت‌و‌گو با برندگان مسابقه‌ی سال قبل گئجه‌لر
13:34 165
مسابقه‌ی گئجه‌لر 14 مهر