شنبه 24 آذر 1397
13:34 165
مسابقه مجری گری گئجه لر قسمت دوم – شبکه سهند تبریز – 24 آذر 1397
13:34 165
مسابقه مجری گری گئجه لر قسمت اول – شبکه سهند تبریز – 24 آذر 1397
13:34 165
عکس های ارسالی مخاطبان محترم برنامه‌ی گئجه لر
13:34 165
میلاد امام حسن عسکری (ع)